Website leidt kwade burgers naar juiste ombudsman

Website leidt kwade burgers naar juiste ombudsman
Foto www.ombudsman.be

Het netwerk van ombudsmannen heeft een online aanspreekpunt gelanceerd voor mensen die met een vraag of klacht zitten. Via www.ombudsman.be worden ze dan naar de juiste hulp doorgestuurd.

Ons land telt verschillende ombudsmannen en het is niet altijd eenvoudig te weten tot wie je je moet wenden wanneer je een probleem hebt. De pas gelanceerde website www.ombudsman.be moet aan dat probleem een mouw passen. “De nieuwe website gidst de burgers naar de ombudsman die hen het best verder kan helpen. Maar de ombudsmannen werken ook samen om ervoor te zorgen dat de klacht goed terecht komt bij een vergissing”, legt federaal ombudsman Guido Herman uit.

Elke overheid vertegenwoordigd

De site is een initiatief van het netwerk van ombudsmannen, dat 28 ombudsmannen groepeert uit verschillende niveau’s en sectoren. Daarbij zitten onder andere de federale, Vlaamse en Waalse overheid, de gemeentes, de provincies en publieke en private ondernemingen. De tussenkomst van een ombudsman is altijd gratis, maar het is wel verplicht om eerst zelf te proberen tot een oplossing te komen met de organisatie of dienst in kwestie.

Onafhankelijk en objectief

De ombudsmannen die verzameld zijn door de website, werken allemaal volgens ‘tien geboden’. Daarin beloven ze onder andere om onafhankelijk en in alle objectiviteit te werken. Ze oordelen op basis van wetteksten en reglementen, maar kunnen zich ook laten leiden door het principe van rechtvaardigheid. Bovendien behandelen ze de dossiers vertrouwelijk en verzekeren ze alle partijen te zullen horen.

De snelheid waarmee een klacht behandeld wordt, hangt af van de complexiteit ervan. Een eenvoudig dossier kan al snel twee weken vragen.