Sommige kinderen “moeten tegen hun omgeving worden beschermd”

In de strijd tegen drugs zouden jongeren vanaf twaalf jaar “tegen hun omgeving beschermd moeten worden” en uit hun gezinsomgeving weggehaald moeten kunnen worden. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever zondag gezegd in De Zevende Dag naar aanleiding van een debat over het drugsprobleem in en rond de Antwerpse haven en de manier waarop het probleem wordt aangepakt. In Antwerpen is reeds een preventieve aanpak van veelplegers opgestart. Veel jongeren die met het drugsmilieu in aanraking komen, komen volgens De Wever uit een thuissituatie die vergelijkbaar is met “een mesthoop waar niet veel bloemen op groeien”. Hij pleit ervoor hen vanaf twaalf jaar “te beschermen tegen hun omgeving”.
In Antwerpen is reeds een zogenaamde ketenaanpak opgestart, waarbij de stad, de scholen en actoren uit Welzijn en Justitie jongeren die een criminele carrière dreigen uit te bouwen van nabij worden gevolgd en begeleid. Sinds begin dit jaar zit het project ‘Kompas+’ in de opstartfase, de eerste dossiers zullen nu opgestart worden, legt de woordvoerder van De Wever uit.
Dat De Wever jongeren uit hun thuisomgeving wil kunnen weghalen, is omdat er wordt vastgesteld dat veel van de problemen waar jongeren mee te maken krijgen, samenhangen met een problematische thuissituatie. Als Kompas+ over een aantal jaar wordt geëvalueerd, zal de discussie volgens De Wever kunnen gaan over hoe zulke jongeren uit die thuissituatie kunnen worden gehaald. “Daar zijn verschillende scenario’s voor denkbaar, maar dat debat zullen we dan voeren. Eerst gaan we met Kompas van start.”
Lorin Parys, Vlaams parlementslid voor N-VA en dus een partijgenoot van De Wever, legt uit dat de aanpak past binnen een nieuwe benadering waarbij meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de jongeren zelf. “We moeten sneller en efficiënter durven ingrijpen als we zien dat een bepaalde situatie ontspoort”, zegt hij. Het nieuwe jeugddelinquentierecht biedt in die zin meer mogelijkheden. Het ontwerpdecreet zou vrijdag opnieuw besproken worden in de schoot van de Vlaamse regering, bevestigt de woordvoerder van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

bron: Belga