Vernieuwd toelatingsexamen arts en tandarts moet beter aansluiten bij secundair onderwijs

Vernieuwd toelatingsexamen arts en tandarts moet beter aansluiten bij secundair onderwijs

Het toelatingsexamen voor arts en tandarts wordt in 2018 grondig gewijzigd, zowel naar vorm als inhoud. De Vlaamse regering heeft de organisatie van het nieuwe toelatingsexamen voor arts op 3 juli en voor tandarts op 4 juli in Brussels Expo op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits goedgekeurd. De vernieuwde examens moeten beter aansluiten bij het secundair onderwijs en er wordt overgeschakeld op het systeem van de ‘numerus fixus’, waarbij enkel de best gerangschikte deelnemers aan de opleiding zullen kunnen starten. Voor volgend jaar gaat het om 1.102 artsen en 135 tandartsen. Na twintig jaar was het aantal kandidaten gestegen tot meer dan 6.000, waardoor het examen steeds moeilijker gemaakt werd om de instroom in de opleiding te beperken in verhouding tot de begrensde toegang tot het beroep. De geloofwaardigheid van het examen kwam hierdoor volgens de studenten in het gedrang.

Behalve de vorm verandert ook de inhoud van het toelatingsexamen. Zo omvat het eerste deel wiskunde en wetenschappen, en toetst het tweede deel onder meer naar hoe iemand als arts of tandarts moet omgaan met conflicten, naar luistervaardigheid, empathie, analyseren en redeneren. Kandidaten moeten op beide onderdelen slagen om in aanmerking te komen voor de selectie.

Daarnaast gaat er meer aandacht naar een kwaliteitsvolle voorbereiding, om voor optimale kansen voor iedereen te zorgen. “Op uitdrukkelijke vraag van de studenten besteden we heel wat aandacht aan een goede voorbereiding, zodat iedereen optimaal zijn of haar kansen kan benutten”, aldus Crevits.

Zo worden de examenvragen na afloop online geplaatst, worden alle voorbereidingsinitiatieven gebundeld op de website van het toelatingsexamen en moeten er universele voorbereidingssessies komen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Studenten die tegen de uitslag beroep aantekenen zullen voortaan ook nog voor de start van het academiejaar uitsluitsel krijgen.

bron: Belga