Stad Gent voert kwaliteitslabels in voor koten

Stad Gent voert kwaliteitslabels in voor koten

De stad Gent gaat vanaf januari 2018 studentenwoningen proactief controleren op woonkwaliteit en veiligheid. Dat meldt het stadsbestuur. De resultaten van de controles zullen verschijnen op de website Kotatgent (kot.gent.be). Koten waar problemen niet worden aangepakt, kunnen door de burgemeester onbewoonbaar verklaard worden. Gent telt naar schatting 30.000 studentenkoten. De Dienst Toezicht van de stad Gent en de brandweer zullen systematisch alle panden bezoeken die op Kotatgent bekend zijn als studentenwoning. In een tweede fase zullen ook alle andere studentenwoningen gescreend worden. Wooncontroleurs zullen alle koten bezoeken om na te gaan in welke staat de studentenwoning zich bevindt. Koten moeten voldoen aan de Vlaamse Wooncode en het politiereglement op de kamerwoningen. Wanneer de studentenwoning voldoet, krijgt de woning een conformiteitsattest. Dat is een soort keuringsbewijs dat de Dienst Toezicht van de stad uitreikt en dat aantoont dat de woning conform de regelgeving is. Naast het conformiteitsattest krijgt een woning die in orde is ook een groen kwaliteitslabel. Studentenkoten met problemen krijgen een blauw label. Indien de eigenaar geen stappen onderneemt om de woning in orde te stellen, kan de woning onbewoonbaar verklaard worden. De kwaliteitslabels zullen vanaf volgend academiejaar gepubliceerd worden op de website Kotatgent.

bron: Belga