Ook Brussels Parlement vraagt gratie en vrijlating VUB-gastprofessor Djalali

Ook Brussels Parlement vraagt gratie en vrijlating VUB-gastprofessor Djalali

Het Brussels Parlement heeft vandaag unaniem een resolutie goedgekeurd, die de Iraanse regering oproept het doodvonnis van VUB-professor Djalali niet te voltrekken, hem gratie te verlenen en hem vrij te laten. Het Vlaams en Waals parlement, de Kamer en de Senaat keurden eerder een gelijkaardige resolutie goed. Woensdag diende Vlaams minister-president Geert Bourgeois bij de Iraanse ambassadeur in Brussel een gratieverzoek in. Enkele dagen geleden bleek dat de doodstraf die in Iran is uitgesproken tegen professor Djalali uitvoerbaar werd, omdat zijn advocaat geen beroep had ingediend. In april 2016 werd de aan de VUB verbonden Iraanse professor, Ahmadreza Djalali, bij een bezoek aan zijn geboorteland gevangengenomen. Sindsdien verblijft hij in de cel in Teheran. Hij werd tot de doodstraf veroordeeld omdat hij zou hebben samengespannen met een vijandige staat.

De Brusselse resolutie roept de verschillende overheden ook op om in hun contacten met de Iraanse overheid te blijven pleiten voor de afschaffing van de doodstraf. De parlementairen vragen daarnaast om de Europese sancties tegen Iran, voor wat de schendingen tegen de mensenrechten betreft, te verlengen indien het land doorzet met de terdoodveroordeling. Tenslotte wordt ook gevraagd om de kwestie aan te kaarten bij de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken.

bron: Belga