Klimaatverandering blijft invloed hebben op natuur in Vlaanderen

Klimaatverandering blijft invloed hebben op natuur in Vlaanderen

De Natuurindicatoren 2017, het jaarrapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, stelt dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat de klimaatverandering een impact heeft op de natuur in Vlaanderen. Er zijn zowel temporele als ruimtelijke verschuivingen merkbaar. Bij een aantal bomen, waaronder de berk, is er een verschuiving merkbaar in het piekmoment van de stuifmeelproductie. Ook de bladontwikkeling bij beuk en eik komt vroeger in het jaar op gang door de zachtere wintermaanden en verlengt zo het groeiseizoen. De langetermijngevolgen daarvan zijn nog onduidelijk.

Er zijn ook ruimtelijke verschuivingen. Zo blijven de zuidelijke en zuidoostelijke soorten zich uitbreiden naar het noorden. “Dat is onder meer het geval voor libellensoorten zoals de vuurlibel en de gaffelwaterjuffer. In het verleden werden ze alleen als zwerver in Vlaanderen waargenomen, maar nu hebben ze zich hier ook gevestigd”, klinkt het.

In het kader van het Europees exotenbeleid werd een internationale signaallijst van problematische soorten opgesteld. In Vlaanderen komen minstens 89 uitheemse soorten voor die op deze signaallijst staan. Minstens 41 daarvan gedragen zich ook echt invasief.

Verschillende zoogdieren als de boommarter, otter, wilde kat en das zijn aan een comeback bezig, hoewel hun toestand precair blijft. De bunzing, eikelmuis en ruim de helft van alle vleermuissoorten tonen dan weer een onverklaarbare achteruitgang.

Van de 22 inheemse amfibieën en reptielen worden tien soorten als ‘in gevaar’ beschouwd, daaronder zijn twee soorten ‘ernstig bedreigd’. De knoflookpad is bijvoorbeeld ernstig bedreigd als gevolg van een achteruitgang van de kwaliteit van de voortplantingswateren.

bron: Belga