Vereniging “400Daken” wil in loop van 2018 woonst vinden voor Brusselse daklozen

Vereniging "400Daken" wil in loop van 2018 woonst vinden voor Brusselse daklozen

De vereniging “400Daken” doet een oproep aan burgers om in de loop van 2018 woonsten te vinden voor Brusselse daklozen. De “challenge citoyen 2018” mikt op woonsten van goede kwaliteit, die beschikbaar zijn voor minimum drie jaar en voor een huur van maximum 350 euro. De woonsten moeten ook toegankelijk zijn voor mensen met een sociale uitkering. Aanleiding voor de campagne is een enquête waaruit blijkt dat bijna 32 pct van de Brusselse daklozen een hoge graad van kwetsbaarheid heeft. De uitdaging bestaat erin een woonst te vinden voor een of meerdere daklozen. De “challenge” staat open voor ploegen van 4 tot 5 mensen, die zich engageren om zich gedurende vier maanden (tussen maart en juni 2018) vijf zaterdagen en vijf woensdagavonden vrij te maken. Eenmaal een woonst gevonden, zal het team van “400Daken” die toekennen op basis van medische en kwetsbaarheidscriteria.

Eind juni deden 250 vrijwilligers een bevraging bij 294 daklozen in Brussel, op een geschatte populatie van 700. Daaruit blijkt dat 78 procent van de geïnterviewden gewoonlijk buiten slaapt en 65 procent al meer dan een jaar geen vaste woning meer heeft gehad. Bijna een derde vertoont een hoge graad van kwetsbaarheid. Dat betekent dat ze dringend een duurzame woonplaats en intensieve begeleiding nodig hebben. De overgrote meerderheid is ouder dan 36 en 86,1 procent is man. Bijna 23 procent heeft de Belgische nationaliteit.

De campagne “400Daken” werd in mei van dit jaar opgezet en heeft als doelstelling tegen eind 2020 zo’n 400 vaste woonplaatsen te vinden voor mensen die vandaag op straat moeten slapen.

bron: Belga