Tusk roept op tot eenheid over migratie en toekomst eurozone

Tusk roept op tot eenheid over migratie en toekomst eurozone

Europees president Donald Tusk heeft de Europese top afgetrapt met een oproep tot eenheid tussen de lidstaten. Vooral de gesprekken over een permanent spreidingsplan voor migranten en de oprichting van een bankenunie beloven bijzonder moeilijk te worden. De Europese staatshoofden en regeringsleiders behandelen de komende twee dagen een hele resem dossiers. Over sommige – het nieuwe defensie-pact tussen 25 lidstaten (PESCO) en de Europese positie over de Brexit – hebben de lidstaten een duidelijke consensus bereikt. “Die dossiers hebben moed, realisme en eenheid gevergd, en zijn een duidelijke illustratie van het feit dat we de moeilijkste dossiers alleen tot een goed einde kunnen brengen als we verenigd zijn”, zei Tusk bij zijn aankomst in Brussel.

De Europese leiders moeten het de komende dagen echter ook hebben over netelige kwesties waar nog helemaal geen consensus over is. Migratie – en dan vooral het opleggen van een permanent spreidingsplan voor asielzoekers – lijkt deze top de grootste splijtzwam te zullen worden. Verplichte asielquota zijn voor de Visegradlanden onaanvaardbaar, terwijl de andere lidstaten blijven hameren op solidariteit. Tusk – zelf een Pool – hielp de zaken afgelopen week ook niet vooruit door in een uitgelekte nota aan de staats-en regeringsleiders te stellen dat opgelegde quota “ondoeltreffend” zijn gebleken, tot grote woede van de Commissie.

Tweede potentiële splijtzwam zijn de voorstellen van de Europese Commissie voor een sterkere eurozone, met onder meer een soort Europees IMF om noodlijdende lidstaten te helpen en een Europese minister van Economie en Financiën. Niet alle lidstaten zijn daarvoor gewonnen. “Er is een scheidingslijn tussen Noord en Zuid”, gaf ook Tusk toe. Vooral Duitsland en Nederland zouden dwars liggen, valt te horen bij Europese diplomaten.

De voorzitter van de Europese Raad roept de staatshoofden op om ook in die dossiers de nodige moed, realisme en eenheid aan de dag te leggen, al wordt dat niet gemakkelijk. “Deze dossiers gaan samen met emoties, dus het is erg moeilijk om rationele argumenten te vinden”, zei Tusk.

Echte conclusies op vlak van migratie worden pas in juni verwacht, en ook wat de sterkere eurozone betreft leidt deze top waarschijnlijk niet tot een doorbraak.

bron: Belga