“Ik laat niemand het energiepact torpederen, het werk gaat voort”

Ik laat niemand het energiepact torpederen, het werk gaat voort

Premier Charles Michel is niet van plan om het Energiepacht en de bijhorende kernuitstap in 2025 te laten kelderen door regeringspartner N-VA. “Ik laat niemand het Energiepact torpederen. Het werk gaat voort”, zet hij de puntjes op de ‘i’. In een interview met Le Soir zegt de premier dat een kernuitstap realiseren tegen 2025 “extreem moeilijk wordt”, al blijft hij zelf wel achter de richtdatum staan. Hij legt de bal in het kamp van de gewesten, die concrete voorstellen moeten formuleren over hoe de kernuitstap in 2025 toch haalbaar is. “Mijn intuïtie zegt dat als iedereen volledig mee is, we 2025 misschien nog kunnen halen.”

Verschillende oppositiepartijen hadden die uitspraken van de premier opgevat als een “knieval” voor N-VA, die gisteren bij monde van Vlaams parlementslid Andries Gryffroy in Terzake liet weten het Energiepact niet te zullen goedkeuren omdat een kernuitstap in 2025 onhaalbaar is. Maar dat klopt niet, zegt het kabinet-Michel nu. “Ik laat niemand het Energiepact torpederen. Het werk gaat voort.” De eerste minister “zal toezien op de loyale uitvoering, te goeder trouw, van de wet die voorziet in de kernuitstap in 2025 en van het regeerakkoord”, klinkt het.

Het ontwerpakkoord dat de vier energieministers maandag bereikten, vormt volgens Michel “een nuttige werkbasis waarop kunnen voortbouwen met het oog op het sluiten van een Energiepact”. “Status quo zonder pact is in ieder geval geen optie. Dat leidt op termijn tot een black-out en een ongecontroleerde stijging van de facturen voor de gezinnen en ondernemingen”.

Het punt wordt morgen besproken in de kern, zegt Michel nog. Maar hij nodigt ook oppositie en middenveld uit “om blijk te geven van verantwoordelijkheidszin en simplismen en karikaturen te vermijden.”

bron: Belga