Vlaamse immosector geen voorstander van praktijktesten

Vlaamse immosector geen voorstander van praktijktesten

De Vlaamse immosector staat niet achter de invoering van praktijktesten. Dat meldt sectorfederatie CIB Vlaanderen, nadat in Gent een onderzoek werd voorgesteld waaruit blijkt dat discriminatie van kandidaat-huurders met een beperking of een niet-Vlaamse naam daalt door dergelijke testen. “Slechts een kleine minderheid discrimineert’, beklemtoont de sector. “74 van de 86 Gentse vastgoedkantoren behandelen alle kandidaat-huurders op een correcte wijze.” De discriminatiegraad daalde van 26 procent naar 14 procent. Immokantoren waar hardnekkige discriminatie is vastgesteld, zullen nu begeleid worden door Unia. “Dat met de betrokken kantoren gesprekken worden aangegaan, is positief”, zegt het CIB. “Er zijn genoeg praktijkvoorbeelden van hoe het wel moet.”

De sectorfederatie wijst wel op de verantwoordelijkheid van de eigenaar. “We zijn ervan overtuigd dat vastgoedkantoren zelden tot nooit op eigen initiatief discrimineren. Ze hebben er geen voordeel bij om potentieel goede huurders uit te sluiten. Soms wil de verhuurder expliciet bepaalde groepen weren, en daar is nog werk aan de winkel.”

Ook wie particulier verhuurt, wordt in Gent niet aan praktijktesten onderworpen. “Dat is een probleem, want in het verleden is reeds gebleken dat het risico op discriminatie lager ligt bij bemiddeling door een vastgoedmakelaar dan wanneer particulieren de verhuring zelf afhandelen.”

bron: Belga