Standaardtaal voor Nederlandstalige blinden is aan update toe

Standaardtaal voor Nederlandstalige blinden is aan update toe

In het Vlaams-Nederlandse Huis deBuren in het centrum van Brussel heeft vandaag een hele reeks organisaties uit Vlaanderen en Nederland die met blindentaal te maken hebben, het convenant “Braille Autoriteit voor de Nederlandse taal” ondertekend. Bedoeling is de blindentaal braille voor alle Nederlandstaligen een nieuwe standaard te bezorgen, aangepast aan de noden van vandaag. Het huidige brailleschrift is gebaseerd op een standaard uit 1996. “Sindsdien is onze taal flink veranderd”, zegt projectleider Markoen Meijerink. “Het gebruik van het apenstaartje-teken is er een voorbeeld van. De oude standaard kwam niet voldoende tegemoet aan de wensen van de moderne tijd. Braille moet meebewegen met de ontwikkeling van de taal.”

Tot vandaag was er geen instituut dat bepaalde hoe hiermee om te gaan. Braille was van iedereen en niemand tegelijk. Daaraan komt met de oprichting van de Braille Autoriteit een einde. “Door standaarden te ontwikkelen komt er een einde aan verschillende notaties en codes in het brailleschrift”, zegt Meijerink. “Het is baanbrekend dat het convenant door maar liefst negentien verschillende organisaties uit de branche voor mensen met een visuele beperking is ondertekend. Zowel scholen als bibliotheken, belangenvereniging en producenten waarborgen hiermee een eenduidige standaard.”

De Braille Autoriteit is ondergebracht bij de Taalunie, die sinds 1980 voor een gemeenschappelijk beleid zorgt voor de Nederlandse taal en letteren in het Nederlandse taalgebied. Er zijn in totaal 19 organisaties, die het convenant willen ondertekenen. De meesten waren vandaag op het appel in Brussel, enkelen moesten door het winterweer afhaken, maar zullen later de overeenkomst ondertekenen.

bron: Belga