Rekenhof krijgt toezicht op dochterondernemingen NMBS

Het Rekenhof krijgt binnenkort toezicht op de commerciële dochterondernemingen van de NMBS en Infrabel. De Kamercommissie Infrastructuur heeft daarover een wetsvoorstel van Wouter Raskin (N-VA) goedgekeurd. Het verhoogde toezicht moet de kans op onregelmatigheden sterk verminderen. De controle van het Rekenhof op de spoorbedrijven is nu beperkt tot de openbare dienstverlening. Commerciële dochterondernemingen van NMBS en Infrabel zijn geen autonome overheidsbedrijven en moeten zich in veel mindere mate verantwoorden bij de overheid.

Die geringe verantwoordingsplicht brengt ook risico’s met zich mee. In 2015 legde een interne audit bij de NMBS mogelijke financiële onregelmatigheden bloot bij dochteronderneming Eurostation.

Het wetsvoorstel van Wouter Raskin (N-VA) dat vandaag in de bevoegde Kamercommissie is goedgekeurd, breidt de controlebevoegdheid van het Rekenhof uit naar de directe en indirecte dochterondernemingen van de NMBS en Infrabel waarvan het overheidsbelang groter dan 50 procent is. De twee spoorbedrijven moeten ook jaarlijks aan het Rekenhof, de bevoegde minister en het parlement rapporteren over de activiteiten en financiën van die dochterondernemingen.

“Het Rekenhof stoot bij haar audits soms op bevoegdheidsgrenzen bij het analyseren van de financiële stromen binnen de grote NMBS-Groep. Dochterondernemingen zijn nochtans betrokken bij de uitvoering van taken openbare dienst”, zegt CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh. Hij had een gelijkaardig voorstel ingediend en heeft het goedgekeurde voorstel van N-VA’er Raskin geamendeerd.

bron: Belga