Milquet heeft “derde weg” voor Brussel

Milquet heeft "derde weg" voor Brussel

Oud-cdH-voorzitster en gewezen vicepremier Joëlle Milquet heeft een eigen plan om “Brussel te redden”. Het voorstel van de sp.a om de 19 gemeenten te schrappen en te vervangen door één stadsgewest is onhaalbaar, en een status quo is ook geen optie, stelt ze in Le Dernière Heure. Haar plan omvat drie luiken. Milquet stelt voor een tienjarenplan op te stellen met een globale en gezamenlijke strategie voor alle overheidsniveaus dat zowat alle domeinen omvat, van onderwijs over economie, gezondheid, veiligheid tot mobiliteit. Een ‘convergentiecomité’ moet toezien op de uitvoering van het plan. In dat comité zijn de federale overheid, de gewesten en de gemeenten vertegenwoordigd. De leiding is in handen van het gewest.

Tenslotte pleit het Brussels parlementslid voor een vereenvoudiging van de structuren op basis van een audit van de gemeentelijke, bovengemeentelijke, gewestelijke en bovengewestelijke structuren. Daarbij moeten bepaalde structuren van beslissingsniveau kunnen veranderen, verdwijnen of uitbesteed worden. Voor Milquet kan het aantal lokale mandatarissen met 30 procent verminderd worden. Ze kan ook leven met een parlement met nog slechts 50 leden, maar dan met een volledig cumulverbod. De cdH-politica sluit ook de fusie van bepaalde gemeenten niet uit om te komen tot entiteiten van een 100.000 inwoners.

bron: Belga