Internationale vluchten blijven tot eind 2023 uit Europese uitstoothandel

Internationale vluchten blijven tot eind 2023 uit Europese uitstoothandel
Internationale vluchten blijven tot eind 2023 uit Europese uitstoothandel

Het Europees Parlement heeft vandaag nieuwe regels voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaartmaatschappijen goedgekeurd. Wel blijven vluchten van en naar bestemmingen buiten de Europese Unie tot eind 2023 van een uitzondering genieten. Sinds 2012 zijn alle vluchten binnen de Europese Unie onderworpen aan het Europese uitstoothandelssysteem, maar de internationale vluchten genoten al die tijd van een uitzondering.

Na een akkoord met de lidstaten stemmen de Europarlementsleden er nu mee in dat die uitzonderingsregeling nog minstens tot december 2023 zal bestaan. Zo komen de Europeanen tegemoet aan internationale afspraken in het kader van de burgerluchtvaartorganisatie ICAO. Dan treedt de eerste fase van een internationaal programma voor het terugdringen van de uitstoot in de luchtvaartsector in werking.

“Het Europees Parlement werkt constructief mee om tot een performante internationale oplossing te komen. Maar ons geduld is niet eindeloos, van een blanco cheque is geen sprake”, zegt Mark Demesmaeker (N-VA), die vindt dat het parlement met dit akkoord “een stevige stok achter de deur” houdt.

Het luchttransport is goed voor ruim twee procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, wat ongeveer overeenkomt met de totale uitstoot van een land als Duitsland. “De uitstoot in de luchtvaart neemt exponentieel toe”, stelt Ivo Belet (CD&V) vast. “Iedereen is er zich van bewust dat we maatregelen moeten nemen voor schonere motoren en alternatieve brandstoffen.”

Bron: Belga