Michel naar Parijs voor klimaattop

Premier Charles Michel trekt morgen naar Parijs voor de ‘One Planet Summit’, een klimaattop georganiseerd door de Franse president Emmanuel Macron. Verscheidene regeringsleiders en ministers, onder wie ook de Belgische minister van Energie Marie Christine Marghem, zullen zich buigen over het financiële plaatje van wat twee jaar geleden in de Franse hoofdstad is afgesproken. Macron sleurt met zijn klimaattop morgen enkele tientallen staats- en regeringsleiders aan tafel, maar er komen ook vertegenwoordigers uit de bankenwereld, ngo’s, de Verenigde Naties en de Wereldbank.

De nieuwe klimaattop komt er twee jaar nadat in het akkoord van Parijs duidelijke afspraken werden gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen fors terug te dringen. Een kleine 150 landen hebben dat verdrag intussen geratificeerd, waaronder ook de Europese Unie. De Amerikaanse president Donald Trump liet echter al verstaan dat hij de VS uit het verdrag wil, tot onvrede van onder meer Macron.

Op de ‘One Planet Summit’ staat vooral het financiële plaatje centraal. De deelnemers willen bespreken “hoe de actoren uit de publieke en private financiën kunnen innoveren om de gemeenschappelijke strijd tegen klimaatverandering te ondersteunen en te versnellen” en de overgang naar een economie met lage uitstoot te versnellen.

Als de internationale gemeenschap de afgesproken doelstelling in het klimaatakkoord van Parijs wil halen, een opwarming beneden de 2°C, dan zal ze daar gigantische bedragen tegenaan moeten smijten. Bovendien is ook geld nodig om ontwikkelingslanden die hardst getroffen worden door de klimaatopwarming te steunen; het verdrag van Parijs voorziet een bedrag van minimaal 100 miljard dollar per jaar vanaf 2020, te betalen door de rijke landen. België draagt momenteel tot 2020 50 miljoen euro per jaar bij.

bron: Belga