Nobelprijs voor de Vrede – “Federale meerderheid weigert concrete inspanningen om België kernwapenvrij te maken”

Pax Christi verwijt de Belgische regering dat die geen werk maakt van de verwijdering van kernwapens uit Kleine Brogel. De organisatie, die deel uitmaakt van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), dat zondag in Oslo de Nobelprijs kreeg voor de Vrede, zegt in een reactie dat de Belgische regering weigert haar beloftes uit het verleden in te uit te voeren. ICAN kreeg de Nobelprijs voor de Vrede voor haar rol in de totstandkoming van een nieuw VN-verbodsverdrag op kernwapens, dat op 7 juli 2017 werd aangenomen door 122 landen. België ondertekende dat verdrag niet. De federale meerderheidspartijen verantwoordden dit door te stellen dat ze kiezen voor concrete en realistische alternatieven.
Pax Christi nam wat dat betreft de proef op de som. In november 2017 lanceerde de organisatie een ‘Nobel Pledge’, waarin politieke mandatarissen gevraagd werd om binnen de huidige legislatuur concrete stappen te zetten om België kernwapenvrij te maken. “Ondanks herhaaldelijk aandringen wilde geen enkel federaal parlementslid van N-VA, CD&V en Open Vld de Nobel Pledge ondertekenen. En dat ondanks een parlementaire resolutie uit 2015 die België vraagt stappen te ondernemen om het grondgebied helemaal kernwapenvrij te maken.”
“Het is ongezien dat een parlement weigert om zijn eigen resoluties uit te voeren. De meerderheid beweert concrete alternatieven te hebben voor ondertekening van het VN-kernwapenverbod, maar weigert elke concrete inspanning om België kernwapenvrij te maken”, stelt Willem Staes van Pax Christi. “Wie gelooft die mensen nog? ”

bron: Belga