Landbouwsector hekelt versnippering van beleid als beperkende factor

Op de slotdag van de tweejaarlijkse landbouwbeurs Agribex heeft de landbouwsector een oproep gedaan naar de Belgische politiek om het landbouwbeleid meer op elkaar af te stemmen. “De versnippering van het beleid is een beperkende factor”, klinkt het zondag. Fedagrim (de Belgische federatie van toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de landbouw en voor de groenvoorzieningen) pleit daarom voor meer samenspraak tussen de regio’s en de federale overheid. Agribex, dat zich presenteert als het grootste overdekt landbouwsalon van de Benelux, vond plaats van 5 tot en met 10 december. De 70ste editie lokte iets meer dan 100.000 bezoekers, een lichte daling tegenover 2015, laat de organisatie weten.
Tijdens het slotevent zondag richtte de organisator de blik op de toekomst van de landbouw in België. “We moeten de landbouw en veehouderij weer leefbaar maken”, zegt voorzitter Johan Colpaert. Een belangrijk aspect daarin is een eenduidigheid in regelgeving. “Net zoals Fedagrim in haar landbouwpact aangeeft, willen landbouwers eenduidigheid en bij voorkeur één aanspreekpunt. De versnippering van het beleid is een te beperkende factor. Het voedt de onzekerheid in een sector die zelf al in de meest onzekere omstandigheden rentabiliteit moet genereren, denk aan klimaatomstandigheden, prijsvolatiliteit en natuurfenomenen die een effect hebben op de opbrengst van het landbouwbedrijf.”
De landbouwsector wil dat de verschillende overheden in dit land aan hetzelfde zeel trekken. “Er moet volgens ons opnieuw nauwer samengewerkt worden om de regelgeving op elkaar af te stemmen zodat in België elke veehouder, land- en tuinbouwer onder dezelfde condities kan werken. Enkel op die manier zal onze landbouw beter bestand zijn om op Europees vlak met één stem te spreken en meer te wegen op het supranationale beleid”, zegt Colpaert.

bron: Belga