Grootschalige controle in Leuven levert 46.000 euro op aan niet-betaalde taksen en boetes

Bij een grootschalige controle zaterdagavond en -nacht in Leuven, waaraan bijna honderd leden van politie- en controlediensten deelnamen, is meer dan 46.000 euro aan openstaande belastingen en boetes geïnd. Daarnaast zijn vier mensen ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken omdat ze mogelijk betrokken waren bij inbraken en drugsfeiten. De controles werden uitgevoerd in de Meerdaalboslaan en de Nieuwe Mechelsesteenweg. Meer dan 5.000 voertuigen werden gecontroleerd door middel van ANPR-camera’s (automatic number plate recognition), waarvan er 300 aan een grondige controle werden onderworpen.
De Vlaamse Belastingdienst betrapte 61 bestuurders die hun verkeersbelasting niet hadden betaald, goed voor een totaal bedrag van 34.840 euro. De douane betrapte drie bestuurders op het niet betalen van penale boetes, goed voor 7.815 euro. De controleteams van de federale overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer legde voor 3.817 euro aan boetes op voor drie overtredingen van vrachtwagenchauffeurs op de rij- en rusttijden en fraude, en legde één bestuurder een boete op wegens bellen achter het stuur.
Tijdens de controles werden drie Albanezen zonder geldige identiteits- en verblijfsdocumenten gearresteerd. Zij verplaatsten zich in een huurauto met 5.000 Britse pond in de koffer, en konden geen zinnige uitleg geven voor hun aanwezigheid in België. Ook een Fransman van wie vermoed werd dat hij drugs wou kopen, werd gearresteerd en net als de drie Albanezen ter beschikking gesteld van Vreemdelingenzaken.
Voorts werden zes bestuurders geverbaliseerd wegens rijden onder invloed van alcohol. Ook werden verscheidene voertuigen aangetroffen die niet verzekerd, niet ingeschreven of niet technisch geschouwd waren.

bron: Belga