Vlaamse en Franse Gemeenschap begraven strijdbijl over radiofrequenties

Vlaamse en Franse Gemeenschap begraven strijdbijl over radiofrequenties

Er lijkt een einde te komen aan de jarenlange strijd tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap over de radiofrequenties. Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld) en zijn collega-minister in de regering van de Franse Gemeenschap Jean-Claude Marcourt (PS) hebben een voorakkoord bereikt over de coördinatie van de radiofrequenties in ons land. Dat voorakkoord is intussen ook bekrachtigd door beide regeringen. Het is een oud en aanslepend probleem. De Vlaamse en Franse Gemeenschap bikkelen al jaren over de wederzijdse frequentieplannen. Beide gemeenschappen hebben in het verleden al vorderingen tot schorsing en/of vernietiging van FM-frequentieplannen bij de Raad van State ingediend. Ministers Gatz en Marcourt wilden al langer een einde maken aan die frequentieoorlog. Na intensief werk van beide administraties en kabinetten kwamen de ministers deze week tot een akkoord. Zo is er een globale databank opgesteld met alle frequenties en is er afgesproken hoe de frequenties in de toekomst moeten gecoördineerd worden.

Concreet werd een technisch akkoord afgesloten over 467 FM-frequenties van de Franse Gemeenschap en 410 frequenties van de Vlaamse Gemeenschap. Er is ook afgesproken dat 21 FM-frequenties van de Franse Gemeenschap en 13 FM-frequenties van de Vlaamse Gemeenschap zullen worden bevroren. “Dat betekent dat deze radiofrequenties in gebruik blijven met dezelfde kenmerken”, luidt het.

Het akkoord is intussen door beide regeringen bekrachtigd. Beide gemeenschappen willen de basistekst ook voorleggen bij de besprekingen die moeten volgen met de federale regering en de regering van de Duitstalige Gemeenschap.

bron: Belga