Sp.a pleit voor fors meer kinderopvang en kleinere kleuterklassen

Per 50 extra leerlingen is er de voorbije jaren maar één leerkracht bij gekomen. Dat heeft oppositiepartij sp.a berekend. Sp.a gebruikt dat cijfer vrijdag op een studiedag om te pleiten voor bijkomende investeringen in kinderopvangplaatsen en in het kleuteronderwijs. Zo moeten er volgens sp.a 110.000 kinderopvangplaatsen bij komen en moeten de kleuterklassen kleiner gemaakt worden. “Elke euro geïnvesteerd in de eerste levensjaren is immers een euro bespaard in de sociale zekerheid later”, luidt de redenering. Op de studiedag – met als titel “Een sterke start voor elk kind” – wil sp.a vrijdag het belang van de kinderopvang en het kleuteronderwijs in de eerste levensjaren van kinderen in de verf zetten. Het is namelijk in die eerste levensjaren dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen ontstaat. En die kloof blijft later vaak lang doorwerken op de schoolbanken en op de arbeidsmarkt.
Een goede start is met andere woorden cruciaal. Daarom pleit sp.a voor een ambitieus investeringsplan voor de kinderopvang en het kleuteronderwijs. Wat de kinderopvang betreft, vindt de partij dat 90 procent van de kinderen een plaats moeten krijgen in de kinderopvang. Nu is dat iets meer dan de helft. Concreet zouden er volgens de Vlaamse socialisten 110.000 plaatsen moeten bij komen in de kinderopvang.
Ook de kloof tussen crèche en kleuterschool moet kleiner. En in de kleuterscholen zelf moeten de klassen kleiner of moet er meer kleuterleiders per klas zijn. “In de crèche is er één verzorger per acht kinderen. In de kleuterklas één juf voor gemiddeld 16 kindjes. Voor de ontwikkeling van de kleuters, de jobkwaliteit van de kleuterleiders en het welbevinden van de kinderen, is het essentieel dat de kleuterklassen kleiner worden of dat er meer leraren per klas komen”, klinkt het.

bron: Belga