Brexit – Akkoord vrijwaart de rechten van burgers aan beide kanten van Kanaal

Brexit - Akkoord vrijwaart de rechten van burgers aan beide kanten van Kanaal

Het princiepsakkoord over de boedelscheiding tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië vrijwaart de rechten van de burgers aan beide kanten van het Kanaal. Dat heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier vandaag verzekerd. “Ons rapport vrijwaart de rechten van burgers zonder enige discriminatie op basis van nationaliteit. De burgers zullen kunnen blijven werken en studeren aan beide kanten van het Kanaal”, zo lichtte Barnier het akkoord toe.

Momenteel wonen zo’n 3,5 miljoen burgers van lidstaten van de Europese Unie in Groot-Brittannië en meer dan één miljoen Britten op het vasteland. Volgens het akkoord zullen ze ook na de Brexit van eind maart 2019 het recht behouden op sociale uitkeringen, gezondheidszorg en familiehereniging.

De EU-burgers in Groot-Brittannië moeten daarvoor een speciale verblijfsstatus aanvragen. Het Europees Parlement vindt de door de Britten voorgestelde procedure te omslachtig en te duur en ook Barnier zei vandaag dat er nog over de details gesproken moet worden. Zo wil de Fransman verzekeren dat EU-burgers niet meer dan 70 Britse pond moeten betalen.

Deze principes van de burgerrechten zullen “verduidelijkt en geconsolideerd” worden in het terugtrekkingsverdrag dat beide partijen tegen oktober 2018 moeten afsluiten. Dat verdrag zal deel uitmaken van Brits primair recht en Britse rechters moeten rekening houden met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Ze zullen daarover tot acht jaar na de Brexit prejudiciële vragen kunnen stellen aan het Hof.

In Groot-Brittannië zal ook een onafhankelijke autoriteit in het leven worden geroepen die moet waken over de toepassing van het terugtrekkingsakkoord en burgers moet helpen met alle vragen die ze omtrent hun status zouden hebben.

bron: Belga