Wallonië gaat vervuilende dieselwagens stapsgewijs bannen

Wallonië gaat vervuilende dieselwagens stapsgewijs bannen

Wallonië gaat vervuilende personenwagens op diesel stapsgewijs verbieden. Vanaf 2023 zullen de oudste dieselwagens er niet meer mogen rijden en na 2030 mogen enkel die wagens die aan de strengste uitstootnormen voldoen op de Waalse wegen rijden. De Waalse regering wil zo de luchtkwaliteit verbeteren. Volgens het goedgekeurde ontwerpdecreet mogen de oudste dieselwagens, die aan geen enkele euronorm beantwoorden, vanaf 1 januari 2023 niet meer op het Waalse wegennet. Een jaar later worden wagens met euronorm II verboden, in 2025 is euronorm III en in 2026 is euronorm IV verboden. Euronorm V mag nog tot 2028 en wagens met euronorm VI tot 2030. Daarna mogen enkel nog dieselwagens met een hogere euronorm.

Omdat het verbod stapsgewijs wordt ingevoerd en lang genoeg op voorhand wordt aangekondigd, voorziet de Waalse regering geen financiële steunmaatregelen voor wie verplicht zal worden om zijn wagen te vervangen. Voor vrachtwagens komt er voorlopig geen verbod, omdat er nog onvoldoende alternatieven beschikbaar zijn.

In de strijd tegen het fijn stof neemt de Waalse regering nog maatregelen. Wagens die stilstaan in de buurt van scholen zullen niet langer de motor mogen laten draaien. Dit verbod gaat in van zodra het Waals Parlement het decreet goedkeurt.

Waalse gemeenten zullen lage emissiezones kunnen invoeren. Vervuilende auto’s worden uit die zones geweerd. Bij een vervuilingspiek zal de Waalse regering het volledige gewest tot lage emissiezone kunnen uitroepen.

In die zones worden de normen stapsgewijs opgetrokken. Vanaf 2020 zullen dieselauto’s minstens euronorm IV moeten hebben. Vanaf 2022 wordt dat minstens euronorm V. Benzinewagens en wagens op gas moeten vanaf 2025 minstens euronorm III hebben, voor dieselwagens is dan al euronorm VI vereist. Er zijn wel uitzonderingen voorzien voor bijvoorbeeld hulpdiensten.

De Waalse regering keurde vorige week al andere maatregelen rond de luchtkwaliteit goed, waaronder een verbod op roken in de wagen. Dat verbod geldt overigens ook voor elektronische sigaretten.

bron: Belga