Voorlopig nul meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij Vlaamse overheid in 2017

Voorlopig nul meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij Vlaamse overheid in 2017

Binnen de Vlaamse overheid zijn er dit jaar nog geen meldingen van grensoverschrijdend gedrag geregistreerd. In 2016 was er sprake van een tiental meldingen. Ook het losbarsten van de #MeToo-campagne heeft geen aanleiding gegeven tot meldingen. Dat heeft Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) in het Vlaams Parlement gezegd. Volgens de N-VA-minister springt de Vlaamse overheid adequaat om met de problematiek en bewijzen de cijfers dat het “zeker in vergelijking met andere sectoren best meevalt bij de Vlaamse overheid”. De afgelopen weken en maanden is een stroom van verhalen en getuigenissen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op gang gekomen. In het Vlaams Parlement neemt een speciale commissie de problematiek onder de loep. Vandaag kwam minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans toelichting geven over de manier waarop de Vlaams overheid omgaat met gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Zo beschikt de overheid over een deontologische code waarin bepalingen staan over grensoverschrijdend gedrag, waaronder ook ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De overheid beschikt ook over een reeks kanalen waar ambtenaren kunnen aankloppen bij gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Zo is er ‘Spreekbuis’, een meldpunt waar personeelsleden terecht kunnen voor vragen of klachten over welzijns- of integriteitskwesties op het werk. Daarnaast zijn er ook vertrouwenspersonen, maatschappelijke assistenten van de sociale dienst, preventieadviseurs psychosociaal welzijn en een coördinator integriteitszorg.

Uit de cijfers blijkt dat er in 2016 via die verschillende kanalen in totaal een 10-tal meldingen zijn ingediend. Voor dit jaar staat de teller (voorlopig) op 0. De cijfers van de meldingen bij de vertrouwenspersonen en preventieadviseurs psychosociaal zijn wel pas later beschikbaar. Volgens de integriteitscoördinator zijn er ook sinds het losbarsten van de #MeToo-campagne geen extra meldingen ingediend.

“Ik denk dat we vanuit de Vlaamse overheid een voorbeeld kunnen zijn voor veel andere werkgevers en sectoren”, aldus minister Homans. Oppositielid Ingrid Pira (Groen) maakte wel een kleine kanttekening bij de uiteenzetting van de N-VA-minister: “Het is niet omdat er weinig meldingen zijn, dat er ook weinig problemen zijn.”

bron: Belga