Acteurs en muzikanten luiden alarmbel: “minister Peeters kleedt ons uit!”

Acteurs en muzikanten luiden alarmbel: "minister Peeters kleedt ons uit!"

Belgische muzikanten en acteurs pikken het niet dat de minister van Economie Kris Peeters (CD&V) de wetsvoorstellen rond de billijke vergoeding en naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars wil aanpassen. PlayRight, de beheersvennootschap voor de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, zegt dat de sector “miljoenen euro’s” door de neus geboord ziet door Peeters’ voorstellen. Concreet gaat het onder meer over de inning van de auteursrechtenbijdrage, dat is de 4,45 euro die kabelklanten maandelijks betalen aan de distributeur. “De beheersvennootschappen hebben het recht om die rechtstreeks te innen bij de kabeldistributeurs”, zegt acteur Michaël Pas van de Acteursgilde. “Maar de minister wil de wet nu wijzigingen waardoor artiesten hiervan worden uitgesloten.”

Daarnaast plant Peeters ook aanpassingen aan de uitbetaling van de billijke vergoeding. Sinds 1994 moeten ondernemingen zoals café’s en vrije beroepen een jaarlijkse forfaitaire bijdrage betalen voor de muziek die ze afspelen. “Dit systeem werkt natuurlijk enkel als iedereen bijdraagt. En dat gaat de minister met zijn voorstellen tenietdoen, nu de vrije beroepen hiervan zullen worden vrijgesteld”, zegt Tom Kestens, voorzitter van belangenorganisatie Galm (Genootschap artiesten lichte muziek). “De minister creëert zo een systeem van twee maten en twee gewichten.” Bovendien wordt de billijke vergoeding afgeschaft voor acteurs. “De minister katapulteert ons terug naar ’93”, fulmineert Kestens.

De Franstalige en Vlaamse acteurs roepen daarom Peeters op om de wet van 2014 onaangepast in te voeren. Campagnefilmpjes in beide landstalen moeten de bevolking bewust maken van de problematiek. “We doen het niet vaak maar nu kunnen we niet anders dan de alarmbel luiden”, besluit Kestens.

bron: Belga