Rector KU Leuven wil geen samenwerking meer met Israëlische politie

Rector KU Leuven wil geen samenwerking meer met Israëlische politie

De nieuwe rector van de KU Leuven, Luc Sels, wil niet dat de universiteit nog samenwerkt met de Israëlische politie. Een lopend project mag wel nog worden afgewerkt, maar de KU Leuven zal niet in een vervolgproject stappen. Daarnaast wil Sels een “mensenrechtencharter” ontwikkelen dat moet dienen als houvast bij beslissingen over nieuwe projecten. Sels gaat op de groepsblog van de KU Leuven uitgebreid in op een “lastig dossier”. De rechtenfaculteit werkt in het project LAW-TRAIN samen met de Israëlische politie rond het verbeteren van ondervragingstechnieken. Bij de opening van het academiejaar protesteerde een actiegroep daartegen, omdat de Israëlische politie volgens hen “al tientallen jaren systematisch en massaal de rechten van de Palestijnen schendt”. Eerder trok Portugal zich al terug uit het door onderzoeksproject.
Sels heeft de zaak naar eigen zeggen grondig bestudeerd. “De deelname van het Israëlische Ministry of Public Security stelt inderdaad een ethisch probleem gelet op de rol die deze sterke arm van de Israëlische regering speelt in het afdwingen van een onrechtmatige bezetting van de Palestijnse gebieden en de ermee verbonden onderdrukking die de Palestijnse bevolking ondergaat”, schrijft hij. “Een indiening van vervolgprojecten met een identiek consortium vind ik daarom niet opportuun.”
Zich onmiddellijk terugtrekken uit het project, dat nog loopt tot april, doet Sels evenwel niet. De bijdrage van de Leuvense onderzoekers is erop gericht dat de mensenrechten correct worden toegepast, luidt het. Bovendien vreest Sels een beschadiging van de reputatie van de universiteit als betrouwbare partner. “De KU Leuven heeft namens het vorige bestuur aangegeven dat het project kon gecontinueerd worden. De contractpartners zijn, te goeder trouw, op die beslissing voortgegaan”, voegt Sels eraan toe.
Om discussie in de toekomst te vermijden, pleit de rector voor een mensenrechtencharter. “Hoezeer we nu post factum kunnen vaststellen dat onze associatie met het Israëlische Ministry of Public Security problematisch is, het kan onze onderzoekers niet kwalijk worden genomen dat ze op deze uitnodiging zijn ingegaan, vermits het ons op vandaag aan een kader ontbreekt waardoor zij zich in dit soort situaties kunnen laten leiden.”
Het charter mag geen goedkeuringsprocedure worden, vindt Sels, maar er is wel nood aan een leidraad met zoveel als mogelijk objectieve of objectiveerbare criteria. “Ik zal op het niveau van de VLIR (de Vlaamse Interuniversitaire raad, red.) de vier andere Vlaamse rectoren voorstellen om zulk charter door experten van de vijf universiteiten te laten ontwikkelen”, besluit Sels.

bron: Belga