Bourgeois moet ministers aanmanen tijdig te antwoorden op vragen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois moet er bij zijn ministers op aandringen om tijdig te antwoorden op schriftelijke vragen. Vooral mobiliteitsminister Ben Weyts en “in mindere mate” welzijnsminister Jo Vandeurzen moeten daaraan herinnerd worden. Dat blijkt uit een brief van parlementsvoorzitter Jan Peumans aan minister-president Geert Bourgeois die Belga kon inkijken. Bourgeois zal de boodschap overbrengen aan zijn excellenties, maar hij wijst er wel op dat 88 procent van alle vragen tijdig beantwoord worden. Om de werking tussen het parlement en de regering te stroomlijnen, zitten parlementsvoorzitter Jan Peumans en regeringsleider Geert Bourgeois op geregelde tijdstippen samen. Bedoeling is dan vooral om wederzijdse werkafspraken te maken. Dat gebeurde ook tijdens een gesprek op 23 november 2017.
Uit de brief met de wederzijdse afspraken van die vergadering blijkt dat Peumans onder meer aan Bourgeois vraagt om er bij zijn bij zijn ministers “in het algemeen en bij de ministers Weyts en – in mindere mate – Vandeurzen in het bijzonder op aan te dringen dat zij de reglementaire antwoordtermijnen maximaal zouden respecteren”.
Het is niet de eerste keer dat Peumans aan Bourgeois vraagt zijn ministers op de vingers te tikken over het laattijdig beantwoorden van vragen. Het is ook niet de eerste keer dat daarbij de namen van Weyts en Vandeurzen vallen.
In een reactie zegt minister-president Bourgeois dat hij “de wens van de voorzitter zal overbrengen aan de ministers”. De regeringsleider wijst er wel op de Vlaamse regering en haar diensten erin slagen 88 procent van de vragen tijdig te beantwoorden. “Per minister variëren de meeste scores van goed tot uitstekend. Het grootste deel van de ministers (waaronder de MP) halen zelfs een score van meer dan 99 procent”, zo stipt Bourgeois aan.
Bourgeois erkent dat ministers Weyts en Vandeurzen “minder goed” scoren. Hij merkt daarbij wel op dat Weyts een kwart van alle vragen te verwerken krijgt.

bron: Belga