Staatsblad breekt opnieuw record

Staatsblad breekt opnieuw record

Het Belgisch Staatsblad ligt op recordkoers, althans wat het aantal pagina’s betreft. De teller staat vandaag op 107.448 bladzijden – het hoogste aantal ooit, meldt Wolters Kluwer Belgium vandaag. En dan moet december nog komen, wanneer de omvangrijke programmawetten en -decreten de revue passeren. Het is pas voor de derde keer in zijn 186-jarig bestaan dat het Staatsblad de kaap van 100.000 pagina’s rondt. De vorige recordjaren waren 2013 en 2014, met respectievelijk 104.172 en 107.270 pagina’s.

De meest lijvige tekst was de wet waarmee ons land instemde met de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds en Oekraïne anderzijds. Die turf was goed voor 6.827 pagina’s. En vorige maand kwam er het KB bij over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, waardoor de teller met 2.350 bladzijden aandikte.

De belangrijkste leverancier van wetteksten blijft het federale niveau, met 55,4 procent. Vergeleken met 20 jaar geleden is dat een daling met 9,3 procent, wat wellicht een gevolg is van de opeenvolgende staatshervormingen die meer bevoegdheden bij de deelentiteiten legden. De decreten van de Vlaamse gemeenschap en van het Waals gewest waren goed voor respectievelijk 14,5 en 13,6 procent van de gepubliceerde teksten.

bron: Belga