Nog altijd liever Latijn dan loodgieterij

Nog altijd liever Latijn dan loodgieterij

Veel leerlingen zijn ervan doordrongen dat Latijn of wetenschappen studeren de beste keuze is. Wie in een minder prestigieuze richting start, voelt zich al voor een deel mislukt. Dat blijkt uit het grootschalige Transbaso-onderzoeksproject van de UGent, de VUB, de UAntwerpen, de AP Hogeschool en de HO Gent. De Standaard bericht vandaag over het project. Meer dan drieduizend leerlingen op 36 scholen in Antwerpen en Gent werden ondervraagd over hun overgang van het basis- naar het secundair onderwijs. Ook leerkrachten en ouders werden onder de loep genomen.

Eerst Latijn proberen, of een wetenschappelijke richting, dat zijn de opleidingen die je moet volgen. Als het daar niet lukt, kan je nog altijd afzakken naar een technische richting en finaal het beroepsonderwijs. Ons onderwijs is doordesemd van dat ‘watervalprincipe’.

Ouders, leerkrachten en zelfs leerlingen zelf maken nog altijd het onderscheid tussen ‘hogere’ en ‘lagere’ richtingen, en spreken consequent over afzakken. En dat ondanks verwoede pogingen van scholen en beleidsmakers om de troeven van die zogezegd lagere richtingen te benadrukken. Zelfs de brede eerste graad, waarin leerlingen zich niet meteen moeten specialiseren, blijkt op veel scholen te leiden tot duidelijk te onderscheiden groepen.

Opvallend: wie niet start in de ‘geprezen’ richtingen vertoont, volgens het onderzoek, een lagere betrokkenheid bij de school en een hoger gevoel dat het onderwijs niets voor hen is. Dat gevoel is al in het basisonderwijs ontstaan. “Die leerlingen voelen zich al mislukt nog voor ze goed en wel aan het secundair onderwijs begonnen zijn”, zegt Boone. “Zij maken veel meer kans om ongekwalificeerd uit te stromen.”

bron: Belga