Nationale staking bij Veiligheidskorps

Nationale staking bij Veiligheidskorps

Het Veiligheidskorps, dat onder meer instaat voor de overbrenging van gedetineerden naar de gerechtsgebouwen, heeft vandaag het werk neergelegd. Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront in een persbericht. Aanleiding voor de staking is de aanslepende onzekerheid binnen het Veiligheidskorps over hun nieuwe statuut. Vandaag vindt overleg plaats in de lokalen van de FOD Justitie. Bij het personeel van het huidige veiligheidskorps bestaat grote ongerustheid over de gevolgen van de oprichting van een nieuwe directie ‘beveiliging’ (DAB). Het gaat om een korps van 1.600 mensen, dat moet instaan voor de bewaking van onder meer treinstations, Brussels Airport, nucleaire sites, overheidsgebouwen en internationale instellingen. De leden van het huidige veiligheidskorps zullen eind 2018 of begin 2019 verplicht de overstap naar dat nieuwe korps moeten maken, maar er bestaat bij het personeel nog grote onduidelijk over de voorwaarden waaronder dat zal gebeuren.

De vakbonden zijn vooral misnoegd omdat de plannen voor het nieuwe veiligheidskorps al twee jaar geleden gelanceerd werden. Toch is er volgens hen nog heel wat onduidelijkheid over bijvoorbeeld de verloning en promotiemogelijkheden die voor de personeelsleden zullen zijn weggelegd.

“Die DAB zal bestaan uit militairen, politiemensen en mensen van het Veiligheidskorps”, zegt Michel Jacobs, secretaris-generaal van de Franstalige socialistische vakbond CGSP. “Die mensen hebben allemaal andere loopbanen. Wij vrezen dat een aantal hun carrières gefnuikt zullen zien door de overstap, wat een grote invloed kan hebben op hun latere pensioen.”

bron: Belga