Luchtverontreiniging: industrie wordt schoner, huishoudens en verkeer slabakken

Luchtverontreiniging: industrie wordt schoner

2016 kende opnieuw een daling van de lozingen van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen. De impact van de energiesector en de industrie neemt af, maar die van de gezinnen en het verkeer neemt toe. Dat blijkt uit het nieuwe rapport 2000-2016 van de Vlaamse Milieumaatschappij waarover vrtnieuws.be dinsdag bericht. In het algemeen is het aantal schadelijke stoffen in de lucht in 16 jaar tijd gedaald. De uitstoot van dioxines en PCB’s is sterk naar beneden gegaan. Dat komt omdat er minder gestookt wordt in open tonnen en omdat PCB-houdende transformatoren worden ontmanteld.
Verder is er een daling van verzurende stoffen, fijn stof en zware metalen. Ook het aantal broeikasgassen blijft dalen (-9 procent tegenover 2005). Al is het nog te vroeg om in te schatten of Vlaanderen tegen 2020 de hoeveelheid kan laten dalen met 15,7 procent ten opzichte van 2005.
Niet iedere sector doet evenveel inspanningen. Energiebedrijven en de industrie zijn de afgelopen jaren veel schoner gaan produceren. Veel bedrijven besparen meer energie dan vroeger. Bovendien gebruiken ze ook schonere brandstoffen zoals aardgas en zwavelarme stookolie.
De huishoudens geven meer een gemengd beeld: we verwarmen steeds minder met steenkool en steeds meer met aardgas. Tegelijk stoken we meer hout in kachels of in open haarden. Die huiselijke stook zorgt voor een stijging van schadelijke polyaromotische koolwaterstoffen of PAKS.
Het verkeer blijft problematisch. Meer auto’s en meer gereden kilometers deed de CO2-uitstoot met 11 pct stijgen tegenover 2000. De hoeveelheid stikstofoxide (NO2) is met 45 procent gestegen. Daar tegenover staat dat de roetfilters wel effect sorteren. Het wegtransport verspreidt drie kwart minder fijn stof in de omgeving dan in 2000.

bron: Belga