Gros van geradicaliseerden in gevangenis niet persoonlijk begeleid

Gros van geradicaliseerden in gevangenis niet persoonlijk begeleid

Eind vorig jaar werden twee consulenten aangeworven om geradicaliseerden in de gevangenis te begeleiden. Die hebben sindsdien 27 trajecten opgestart, blijkt uit het voortgangsrapport van de Vlaamse regering rond de aanpak van radicalisering. Het aantal geradicaliseerden in de gevangenis zou echter op een driehonderdtal liggen. “Men slaagt er zelfs niet in om de tachtig zeer zware gevallen op te volgen”, zegt Yasmine Kherbache van sp.a. N-VA wil dat een onafhankelijke instantie het Vlaamse actieplan tegen het licht houdt. De twee consulenten zijn aan hun opdracht begonnen in de gevangenis van Hasselt, waar de hoog beveiligde afdeling voor geradicaliseerde gevangenen zich bevindt. De gedetineerden in die vleugel werden proactief benaderd. Daarna werd er uitgebreid naar Brugge, Brussel en Gent. In de andere gevangenissen wordt enkel opgetreden als de gevangene er zelf om vraagt, of als het om een ‘dringend’ geval gaat, zoals een persoon op jonge leeftijd. De consulenten trachten wel om zoveel mogelijk de reguliere diensten van de gevangenis bij hun werk te betrekken.

Sp.a noemt de situatie in de gevangenissen op dit moment “ronduit dramatisch”. Ook in de reguliere begeleiding van de gedetineerden zijn er immers wachtlijsten. “De wachttijd voor begeleiding is vaak langer dan de straf die de gedetineerde moet uitzitten”, zegt Kherbache. “Onze gevangenissen dreigen ware radicaliseringsfabrieken te worden.”

Ook regeringspartij N-VA heeft kritiek. “27 trajecten lijkt me niet bepaald veel”, zegt Nadia Sminate, voorzitter van de commissie radicalisering in het parlement. De partij vraagt dat er meer consulenten zouden worden ingezet. “Een jaar geleden ging het debat nog over de vertrekkers, maar nu gaat het om de terugkeerders, in de gevangenis”, zegt ze. “Er zitten in die gevangenis ook heel wat mensen die potentieel nog zouden kunnen radicaliseren.”

Sminate wil dat een onafhankelijke instantie het actieplan van de Vlaamse regering nu evalueert. “Want het is zeer moeilijk om de effecten daarvan te zien”, zegt ze. “Ik denk aan een evaluatie door het Vredesinstituut, die samen met de Vlaamse administratie het plan heeft opgesteld.”

bron: Belga