ARIEC wordt proeftuin voor bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

In Hasselt wordt vandaag/dinsdag de ‘kick-off’ gegeven van het ARIEC, het Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum, dat een proeftuin moet zijn van de uitrol van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Burgemeesters en lokale besturen moeten daarbij meer slagkracht krijgen voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad, onder meer door het tegenhouden van vergunningen of het laten uitvoeren van gecoördineerde controleacties. Het promoten van bestuurlijke handhaving is een belangrijk beleidsdomein voor minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) Vandaag hebben burgemeesters vaak te weinig informatie om adequaat te kunnen optreden tegen in Limburg bijvoorbeeld motorbendes. Die hebben vaak verschillende gedaanten, zowel in de onderwereld als in de bovenwereld. Bijkomende informatie, zoals mogelijke problemen bij gerecht of douane, kan nuttig zijn om te bepalen of iemand een vergunning of attest moet krijgen.
Dat moet met het proefproject, dat twee jaar loopt, verholpen worden. Naast Limburg krijgen ook Antwerpen en Namen een ARIEC, dat uit drie personen zal bestaan: een coördinator, en jurist en een specialist informatiebeheer. Het team staat ter beschikking van de burgemeesters om hen in specifieke dossiers te voeden met informatie van bepaalde inspectie- en veiligheidsdiensten; te helpen bij het opzetten van gecoördineerde controleacties tegen bepaalde winkels, horecazaken of evenementen door zogenaamde ‘flexteams’; en te sensibiliseren over de mogelijkheden van bestuurlijke handhaving.
Het is de bedoeling om de bestaande wetgeving maximaal te benutten. Het proefproject, dat mee met Europese middelen gefinancierd wordt, moet ook nagaan of de wetgeving eventueel aangepast dient te worden.

bron: Belga