Veli Yüksel stelt vragen bij jobstudentenbeleid NMBS en Proximus

De NMBS-Groep wijst tachtig procent van de studentenjobs prioritair toe aan kinderen van de eigen personeelsleden. Bij Proximus gaat bijna drie vierde (73 procent) van de studentenjobs naar kinderen van personeelsleden. Bpost scoort beter met een vierde van de studentenjobs voor verwanten. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) verzamelde. Hij pleit bij overheidsbedrijven voor een beperking van het aantal vakantiejobs voor kinderen van personeel tot 25 procent. Dat de vacatures voor jobstudenten bij de overheidsbedrijven in eerste instantie worden aangeboden aan kinderen van personeelsleden die er werken, vindt Kamerlid Yüksel niet logisch. “Heel wat jongeren die niet verwant zijn met iemand die voor een overheidsbedrijf werkt, vallen zo uit de boot”, zegt Yüksel. “Nochtans kan een eerste werkervaring als opstap naar een actieve loopbaan een wereld van verschil betekenen, in het bijzonder voor jongeren die in hun thuissituatie of omgeving niet in contact komen met mensen in het arbeidscircuit”.
Het parlementslid merkt op dat Unia er onlangs op wees dat wie vakantiejobs reserveert voor kinderen van eigen personeel, de antidiscriminatiewet met de voeten treedt. “Wat volgens Unia wel proportioneel is en dus kan, is een beperkt percentage van de beschikbare studentenjobs toekennen aan kinderen van eigen personeel. Het grootste deel moet dus wel openstaan voor kandidaten die geen familieband hebben met personeelsleden. Met percentages van 73 procent (Proximus) en 80 procent (NMBS-Groep) lijkt het beleid te ver doorgeschoten”, meent Yüksel.
Hij vindt dat overheidsbedrijven het goede voorbeeld moeten geven en breed moeten recruteren. “Men heeft ook een maatschappelijke rol.” Volgens Yüksel werkten er afgelopen zomer 349 jobstudenten bij de NMBS-Groep. Voor het geheel van 2017 wordt verwacht dat er bijna duizend (975) jobstudenten tewerkgesteld zullen worden. Proximus stelde tot en met juli 283 jobstudenten te werk, bij Bpost ging het om maar liefst 2.246 jongeren.

bron: Belga