Gent stelt actieplan tegen kraken voor

Gent stelt actieplan tegen kraken voor

In Gent heeft het stadsbestuur een actieplan tegen kraken voorgesteld. Het gaat om elf maatregelen die een einde moeten stellen aan de problematiek. De politie zal altijd optreden, overeenkomstig de nieuwe kraakwet die federaal is goedgekeurd op 14 november. “Kraken is niet het juiste antwoord op een woonnood”, aldus burgemeester Daniël Termont (sp.a). Het actieplan moet de woonst van elke Gentenaar beschermen, maar schakelt ook het OCMW in en zal leegstand assertiever aanpakken. Met de elf maatregelen wil de stad Gent er alles aan doen om het kraken van een woning te voorkomen. “Waar kraken toch nog voorkomt, wordt de eigenaar ondersteund”, klinkt het. “De burgemeester heeft hierin echter geen expliciete bevoegdheid”, herhaalt Termont. Toch zal het parket prioriteit geven aan de kwestie, aldus de stad Gent.

De politie heeft voortaan nieuwe mogelijkheden om een pand binnen te gaan om vaststellingen te doen en bezetters te identificeren. Het bezetten van een pand is altijd strafbaar, zowel bij een bewoond als een onbewoond pand. Bij een onbewoond pand moet de eigenaar/huurder een klacht indienen bij de politie.Burgemeester Termont zal in de eerstvolgende zonale veiligheidsraad (op 9 maart 2018) de vraag stellen om de aanpak van kraken op te nemen in het zonaal veiligheidsplan. Hij zal de bevoegde gerechtelijke instanties vragen om specifiek aandacht te besteden aan het opsporen van criminele organisaties, die krakers ondersteunen of kraakpanden ter beschikking stellen.

Indien de strenge aanpak van krakers leidt tot meer dakloosheid, zal het OCMW ingrijpen waar mogelijk. Leegstand zal ook strenger aangepakt worden.
Het plan moet nog goedgekeurd worden door de Gentse gemeenteraad. Een themacommissie komt op 6 december samen om het plan te bespreken.

bron: Belga