Vakbonden spoorwegpolitie hekelen “ontoereikend antwoord” van Jambon en dreigen met acties

Vakbonden spoorwegpolitie hekelen "ontoereikend antwoord" van Jambon en dreigen met acties

Als minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vandaag niet met een oplossing komt voor de problemen bij die spoorwegpolitie, zal het personeel overgaan tot “acties”. Dat blijkt uit een mededeling van het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACOD, NSPV, ACV en ACOD), dat evenwel nog niet beslist heeft over welk soort acties het zou gaan. De druk wordt opgevoerd omdat er volgens de bonden nog altijd “geen toereikend” antwoord is gekomen van de minister. De vakbonden van de spoorwegpolitie hadden vorige maand gezamenlijk een stakingsaanzegging ingediend, die het mogelijk maakt om tussen 1 december en 2 januari acties te voeren. De bonden willen dat er een oplossing komt voor het “nijpend personeelstekort” en ze eisen dat er duidelijkheid wordt verschaft over de toekomstplannen van de spoorwegpolitie.

Een overleg daarover heeft gisteren “niets bevredigends” opgeleverd, zo stellen de vakbonden. “Concreet zijn er geen geloofwaardige toegevingen om een einde te maken aan het personeelstekort”, zegt Joery Dehaes van ACV politie. “Integendeel. Het voorstel van de minister voor een reorganisatie van de dienst met vijf hoofdentiteiten (in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi nvdr.) en voor de rest satellietkantoren brengt enkel meer onduidelijkheid. De mensen in bijvoorbeeld Brugge en Leuven weten niet meer of ze op dezelfde plaats aan de slag kunnen blijven.”

In de media is ook verschenen dat minister Jambon de veiligheid van de stations in handen wil geven van de lokale politie. Op die manier zou de spoorwegpolitie zich kunnen concentreren op de treinen, perrons en sporen. Eric Picqueur van de socialistische vakbond ACOD noemt dat plan alvast “een lachertje”. “De agenten van de lokale politie weten nu al niet wat gedaan, omdat zij ook met te weinig mensen zijn”, zo klinkt het. “Dat zij nu ook nog eens voor de veiligheid in de stations moeten zorgen, lijkt me een onmogelijke zaak.”

Omdat het overleg nog geen resultaten opleverden, nemen de vakbonden wellicht vrijdag een beslissing over mogelijke acties.

bron: Belga