EU-Hof komt met advies in zaak tussen studente en Antwerpse KDG Hogeschool

EU-Hof komt met advies in zaak tussen studente en Antwerpse KDG Hogeschool

De Antwerpse Karel De Grote Hogeschool, en bij uitbreiding andere gesubsidieerde onderwijsinstellingen zonder winstoogmerk, kunnen beschouwd worden als een verkoper en vallen dus onder de Europese richtlijnen over de bescherming van consumenten. Dat staat in een advies van het Europees Hof van Justitie. De zaak draait rond een studente die haar inschrijvingsgeld niet op tijd had afbetaald. De studente moest 1.546 euro afbetalen aan de KDG Hogeschool, een deel daarvan als inschrijvingsgeld voor de jaren 2012-2014, en een deel ervan voor een studiereis. Dat bedrag kon ze echter niet in een keer afbetalen, dus kreeg ze een contractueel afbetalingsplan voorgesteld. Dat voorzag in een maandelijkse afbetaling van 200 euro. In geval van wanbetaling, moest ze 10 procent jaarlijkse interest betalen op het niet-tijdig terugbetaalde bedrag én een boete als schadevergoeding.

Omdat de studente niet op tijd had terugbetaald, daagde de Hogeschool haar voor de Antwerpse vrederechter. De Hogeschool vroeg daar de betaling van het bedrag van 1.546 euro, bijna 270 euro als rente en een schadevergoeding van 154,60 euro. De vrederechter vroeg zich echter af of hij de Europese regels inzake de bescherming van consumenten tegen “oneerlijke bedingen in contracten” kon toepassen in de zaak. Met andere woorden: kan een onderwijsinstelling zoals de KDG Hogeschool beschouwd worden als een verkoper? Daarnaast vroeg de vrederechter ook of hij die EU-richtlijn zelf mag inroepen, ook als de studente zelf het EU-recht niet heeft aangevoerd voor de rechtbank.

Advocaat-generaal Eleanor Sharpston heeft nu in een advies geoordeeld dat de situatie inderdaad onder de EU-regels voor de bescherming van consumenten kan vallen. De rechter is bovendien verplicht om uit eigen beweging na te gaan of de EU-regels effectief van toepassing zijn, ook al heeft de studente dat in dit geval niet zelf aangevoerd.

De conclusie van een advocaat-generaal is een niet-bindend advies, maar het EU-Hof volgt die adviezen doorgaans. De definitieve uitspraak wordt over enkele maanden verwacht.

bron: Belga