“Enkel ritueel slachten in erkende slachthuizen is geen inbreuk op godsdienstvrijheid”

Enkel ritueel slachten in erkende slachthuizen is geen inbreuk op godsdienstvrijheid

Rituele slachtingen enkel toelaten in erkende slachthuizen en niet langer op tijdelijke slachtvloeren vormt geen inbreuk op de vrijheid van godsdienst. Dat oordeelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend, maar wordt in veel gevallen wel gevolgd door het Hof. Even terugspoelen naar 2014. Bij de overheveling van de bevoegdheid dierenwelzijn van federaal naar Vlaanderen (2014) besliste Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) het ritueel slachten op tijdelijke slachtvloeren vanaf 2015 te verbieden. Moslims konden sindsdien enkel nog rituele slachtingen uitvoeren in de erkende slachthuizen.

De beslissing van de minister werd juridisch aangevochten. De Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties trok naar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de moslimorganisatie vormde de verplichting namelijk een inperking van hun godsdienstvrijheid.

De Brusselse rechtbank legde de kwestie voor aan het Europees Hof van Justitie. De advocaat-generaal daar oordeelt dat de Vlaamse verplichting de godsdienstvrijheid niet inperkt. Opleggen dat slachtingen moeten plaatsvinden in een erkend slachthuis, is volgens de advocaat-generaal een “perfect neutrale” maatregel die eigenlijk losstaat van het type slachting.

De advocaat-generaal spreekt zich in zijn advies niet uit over de kwestie of moslims al dan niet verplicht zijn om onverdoofd te slachten. Daarover kan het Hof zich volgens hem ook niet uitspreken. Het onverdoofd slachten tijdens het Offerfeest hoort daarmee wel tot de wettelijk beschermde godsdienstvrijheid, los van eventuele verschillende stromingen binnen de islam.

Dat laatste kan een belangrijk element zijn in de juridische discussie over het volledige verbod op onverdoofd slachten dat Vlaanderen vanaf 2019 wil invoeren. Vanaf 2019 zullen er in Vlaanderen enkel nog dieren ritueel geslacht mogen worden na een omkeerbare verdovingstechniek zoals elektronarcose.

bron: Belga