Vrede- en politierechters niet opgezet met plannen voor hervorming gerechtelijke kantons

Vrede- en politierechters niet opgezet met plannen voor hervorming gerechtelijke kantons

Het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters is niet opgezet met de plannen van minister van Justitie Koen Geens om de gerechtelijke kantons te hervormen. “Een betere spreiding van de werklast blijft een van onze voornaamste doelstellingen, maar de voorgestelde maatregelen zullen ongetwijfeld zeer ernstige moeilijkheden met zich meebrengen”, zegt nationaal voorzitter Jean-Hwan Tasset, die onder meer waarschuwt voor “forumshopping”. Het wetsontwerp beoogt onder meer een wijziging van de territoriale bevoegdheid van de vrederechters in verband met de bewindvoeringen van meerderjarige onbekwamen. Die wordt namelijk uitgebreid naar het volledig arrondissement in plaats van naar het kanton. Daarnaast zullen de dossiers over de vredegerechten verdeeld worden door de voorzitters van de vrede- en politierechters.

“Een betere spreiding van de werklast blijft ook een van onze voornaamste doelstellingen, maar de voorgestelde maatregelen zullen ongetwijfeld zeer ernstige moeilijkheden met zich meebrengen. De onafhankelijkheid van de rechters mag niet worden opgeofferd in naam van de efficiëntie, en nog minder in naam van de productiviteit”, aldus Tasset.

De voorzitter van het Koninklijk Verbond wijst op het gevaar van “forumshopping”, omdat de rechtzoekende de rechter zal kunnen kiezen waar het dossier wordt ingeleid en dat in het hele arrondissement van de verblijfplaats van de beschermde persoon.

“Daarnaast zal de voorzitter van de vrede- en politierechters van het arrondissement, op basis van onduidelijke criteria en zonder de minste rechtvaardiging te moeten geven, om het even welk dossier aan een vrederechter kunnen onttrekken en toebedelen aan om het even welke andere vrederechter van het arrondissement”, aldus nog voorzitter Tasset. “Dat lijkt ons allemaal in strijd met de principes van een goede rechtsgang en met het recht op toegang tot een onafhankelijke rechter.”

bron: Belga