Vlaanderen kan asymmetrische investeringsakkoorden sluiten

Vlaanderen kan asymmetrische investeringsakkoorden sluiten

Vlaanderen kan asymmetrische investeringsakkoorden sluiten met andere landen, zonder Brussel of Wallonië. Dat heeft minister-president Geert Bourgeois in het parlement bevestigd aan Karl Vanlouwe (N-VA). Investeringsakkoorden promoten en beschermen de investeringen van bedrijven in het buitenland. Ons land maakt dergelijke akkoorden al decennialang samen met Luxemburg via de zogenaamde Bleu-akkoorden (Belgisch-Luxemburgse investeringsakkoorden). Op ruim zestig jaar tijd zijn zo al 90 akkoorden gesloten.

Sinds kort weigeren Wallonië en Brussel een aantal van die akkoorden af te ronden. Over 36 cases zouden ze zelfs weigeren de onderhandeling aan te vatten. In totaal zouden 51 akkoorden geblokkeerd zijn. We kunnen niet blijven accepteren dat we telkens worden geblokkeerd door Wallonië, vindt Karl Vanlouwe.

Bourgeois kondigde eerder dit jaar aan te zullen onderzoeken of ons land asymmetrische investeringsakkoorden kan sluiten, waarbij enkel de deelstaten aansluiten die dat willen. Andere deelstaten zouden eventueel later kunnen toetreden.

Juridische analyse heeft uitgewezen dat dergelijke asymmetrische akkoorden principieel mogelijk zijn, stelt Bourgeois in zijn beleidsbrief. Over de modaliteiten is nog nader onderzoek en overleg nodig.

bron: Belga