Vlaamse overheid zet in op betere verlichting fietsinfrastructuur

Vlaamse overheid zet in op betere verlichting fietsinfrastructuur

Met een nieuwe ‘Lichtvisie’ willen de Vlaamse overheid, de Fietsersbond en het Fietsberaad de veiligheid van fietsers verhogen. Zo komt er onder meer fietspadverlichting bij nieuwe of vernieuwde fietsinfrastructuur op plaatsen waar veel gefietst wordt. Er zal bovendien enkel nog LED-verlichting worden gebruikt. “We hebben als moderne overheid oog voor energiezuinigheid en lichtvervuiling”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts in een persbericht. “Maar de veiligheid van fietsers gaat voor.” Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelde de nieuwe Lichtvisie op in samenspraak met de Vlaamse fietsmanager, de Fietsersbond en het Fietsberaad. “Die visie vormt het kader dat AWV en de steden en gemeenten gebruiken om te bepalen waar er (fietspad)verlichting moet komen langs gewestwegen”, klinkt het. “Het wordt het richtsnoer bij de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur én bij ingrepen aan bestaande fietsinfrastructuur.”

Er zal dus veel meer worden gekeken naar de locatie en functie van een fietspad. Wordt een fietspad elke ochtend druk gebruikt door scholieren, of is een fietspad interessant voor pendelaars tussen bijvoorbeeld een woonkern en een industrieterrein, dan moet er voortaan veilige fietspadverlichting voorhanden zijn. Daarnaast zullen solitaire oversteekplaatsen beter worden verlicht. Bij fietspaden voor recreatief gebruik kunnen retro-reflecterende markeringen volstaan.

“Energiezuinigheid en lichtvervuiling zijn belangrijke overwegingen, maar veiligheid blijft uiteindelijk altijd voorop staan”, zegt Weyts. “Ook op plaatsen waar veel gefietst wordt, moet voldoende veilige verlichting zijn.”

Het AWV zal enkel nog witte LED-verlichting plaatsen; wat ecologischer, goedkoper en verkeersveiliger moet zijn. Door lagere onderhouds- en energiekosten moet de investering zichzelf ook terugverdienen, klinkt het nog.

bron: Belga