Stroomtekorten erg onwaarschijnlijk komende winter

Stroomtekorten erg onwaarschijnlijk komende winter

Net als vorige winter is het erg onwaarschijnlijk dat België in de komende winter met stroomtekorten te maken zal krijgen. Dat blijkt uit de vooruitzichten van ENTSO-E, het Europese netwerk van stroomnetbeheerders. Het is evenwel niet uitgesloten dat bij een koudegolf met weinig zon en wind de zogenaamde strategische reserve moet worden aangesproken. Volgens de netbeheerder is de voorspelbare beschikbaarheid van het productiepark zowel in België als in Frankrijk beter dan vorige winter. Al kunnen spanningen op de elektriciteitsmarkt wel nog leiden tot prijspieken. De tweede en derde week van 2018 zijn voor België het moeilijkst, zo blijkt uit de studie. Maar het moet al heel erg tegenzitten – het kwik moet bijvoorbeeld tot 10 graden onder nul zakken – om in de gevarenzone te komen.

Toch sluit Elia niet uit dat de strategische reserve moet worden aangesproken. Die bestaat uit gasgestookte centrales in Seraing en Vilvoorde, die aangezet worden als een black-out dreigt. Tot nu toe is dat nog nooit gebeurd. Het kan ook niet zomaar: enkel bij prijspieken vanaf 3.000 euro/MWh of bij een structureel tekort. De capaciteit van de reserve is 725 MW, iets minder dan de centrales Doel 1 en Doel 2 samen leveren (866 MW).

bron: Belga