Raad van State schiet weer op effectentaks

Raad van State schiet weer op effectentaks

De Raad van State is in een nieuw, uitgebreid advies opnieuw kritisch voor de effectentaks. De Raad klaagt aan dat alleen producten worden geviseerd die op een effectenrekening staan en dat aandelen en andere producten die niet op een effectenrekening staan, niet onder de taks vallen, zo schrijven De Tijd en L’Echo vandaag. De regering wil op 1 januari een nieuwe belasting invoeren, waarbij wie 500.000 euro of meer op een effectenrekening heeft staan, 0,15 procent belasting moet betalen. In een eerste advies was de Raad van State al kritisch voor de maatregel omdat die beleggers discrimineerde: beursgenoteerde aandelen vielen wel onder de taks en niet-genoteerde aandelen niet. Uiteindelijk werd de draagwijdte van de maatregel uitgebreid: niet-genoteerde aandelen op een effectenrekening zouden ook onder de scope vallen.

Maar in een nieuw, uitgebreid rapport is de Raad van State opnieuw kritisch. “De Raad van State doet aan politiek”, klinkt het in regeringskringen. Er wordt gefluisterd dat het geen toeval is dat de “de voorzitter van de Raad van sp.a-signatuur is”. Het ziet er dus naar uit dat de regering het advies naast zich neerlegt. De premier wil het Zomerakkoord nog dit jaar door het parlement krijgen.

bron: Belga