Groenen ontdekken gat van 14 miljoen in Brusselse begroting

Groenen ontdekken gat van 14 miljoen in Brusselse begroting

Volgens de groene parlementsleden Alain Maron (Ecolo) en Arnaud Verstraete (Groen) bevat de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van Brussel een gat van 14 miljoen euro bij de uitgaven voor de kinderbijslag. De fout ligt volgens hen bij de twee collegeleden belast met de GGC-begroting, Guy Vanhengel (Open Vld) en Didier Gosuin (DéFI). Deze laatste spreekt van een storm in een glas water. Het verschil vertegenwoordigt immers slechts 0,1 procent van de begroting, en als het bevestigd wordt ligt de oorzaak bij de zesde staatshervorming die de groenen wel en DéFI niet heeft goedgekeurd, aldus Gosuin. Alain Maron spreekt van een “grove fout”. Gosuin en Vanhengel hebben bij de uitgaven voor 2018 het bedrag van 2017 (774,350 miljoen) ingevuld in plaats van het bedrag dat Famifed, het federaal agentschap voor de kinderbijslag, had overgemaakt (788,4 miljoen). In 2017 heeft een indexering plaatsgevonden waardoor het bedrag voor volgend jaar hoger ligt. De fout werd opgemerkt door het Rekenhof in zijn rapport over de begroting, maar werd genegeerd door de begrotingsministers, aldus de Ecolo-volksvertegenwoordiger. Tijdens de bespreking van de begroting in de commissie werd het verschil echter bevestigd door de collegeleden bevoegd voor Bijstand aan personen, voegde hij eraan toe.

Voor Maron gaat het niet om een bagatel, aangezien het grootste deel van de uitgaven van de GGC niet samendrukbaar zijn en het dus moeilijk is om het verschil te compenseren.

Minister Gosuin wees er in een reactie aan Belga op dat de cijfers erg fluctueren. Zo zullen de uitgaven voor de kinderbijslag dit jaar wellicht 752 miljoen euro bedragen terwijl de FOD Financiën de inkomsten op 774 miljoen raamt. Dat geeft dus een marge van 22 miljoen, merkt de DéFI-minister op.

“Dit is tekenend voor de manier waarop de regering met het dossier van de kinderbijslag omgaat”, verklaart Arnaud Verstraete aan BRUZZ. “De regering verzekert ons dat ze daar al maanden mee bezig is, maar dan blijkt plots dat een fout van 14 miljoen niet opgemerkt wordt. Dat getuigt van een gebrek aan professionaliteit, zelfs amateurisme.”

bron: Belga