Francken in beroep tegen vernietiging intrekking verblijfsvergunning imam Grote Moskee

Francken in beroep tegen vernietiging intrekking verblijfsvergunning imam Grote Moskee

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken gaat in cassatieberoep bij de Raad van State rond de intrekking van de verblijfsvergunning van de imam van de Grote Moskee van Brussel. Dat meldt zijn kabinet vandaag. “We zijn overtuigd van onze zaak. Salafisten zijn niet welkom.”
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) had de intrekking van de verblijfsvergunning van Abdelhadi Sewif vernietigd, zo meldde zijn advocaat gisteren.

“We hebben de beslissing geanalyseerd en alle juridische opties bekeken. We gaan in cassatieberoep bij de Raad van State”, aldus het kabinet.

Volgens de staatssecretaris is een “fundamentele discussie” nodig. “Zijn Salafistische predikers welkom op Europees grondgebied of niet”, stelt hij zich de vraag.

Over het geval van de imam voert Francken drie argumenten aan. “De man is een salafist. Wat de man ook zelf moge beweren. We baseren ons hiervoor op inlichtingen van experten bij de veiligheidsdiensten”, klinkt het. Een verlenging van de verblijfstitel was op basis van de informatie die zijn diensten ontvingen volgens hem ook niet mogelijk omdat bij zo’n verlenging rekening moet worden gehouden met schending openbare orde en bedreiging nationale veiligheid. Francken voelt zich ook gesteund door de conclusies van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Die commissie beval de concessie stop te zetten.

“Het arrest stelt dat er een actuele werkelijke en voldoende directe bedreiging moet zijn. Maar een indirecte dreiging kan leiden tot directe dreiging”, zegt Francken. “Ze gaan zelf de trekker niet overhalen, zelf de bom niet laten ontploffen maar verzieken wel de geesten van sommige jongeren die wel tot deze daden overgaan. Dat merken we in Europa nu quasi elke maand.”

bron: Belga