BOB-campagne “BOB en trots erop” gelanceerd, met kortere, meer gerichte alcoholcontroles

BOB-campagne "BOB en trots erop" gelanceerd

In Brussel is vandaag de 24ste BOB-wintercampagne voorgesteld. Dit jaar werd gekozen om kortere controles uit te voeren op meerdere plaatsen, waar het risico op ongevallen het grootst is. “Belangrijker dan het aantal controles is de kwaliteit van de controles”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “Tijdens de vorige campagne zijn er meer dan 450.000 voertuigen gecontroleerd. De lat ligt nu op 300.000, en daarbij is de kwaliteit vooral belangrijk. We hebben daarom nagedacht waar en wanneer de meeste ongevallen gebeuren, en we zien dat er vooral ’s nachts ongevallen gebeuren waarbij alcohol in het spel is”, aldus Jambon. “Daarom zullen we meer dan ooit gerichte controles uitvoeren.” De minister wijst ook op de steeds groter wordende rol van de sociale media om andere bestuurders op de hoogte te brengen van waar er controles worden uitgevoerd, wat zorgt voor gevaarlijke situaties op de weg.

Daarom wordt zoveel mogelijk afgestapt van de grote teams die lang controles uitvoeren op dezelfde plaats, en wordt gekozen voor kleinere, wendbare teams, die zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. “We zetten in op compacte controles van 40 minuten”, aldus Jambon. Dit jaar wordt bovendien het gebruik van de samplingtoestellen veralgemeend, waarin enkel uitgeademd moet worden.

“Uit een enquête van VIAS institute blijkt dat 80 procent van de Belgen het concept BOB kennen, maar slechts 59 procent vindt dat BOB zijn een engagement is om trots op te zijn”, vult Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) aan. Daarom focust de campagne dit jaar op het feit dat BOB zijn iets is om trots op te zijn.

Vorig jaar gebeurden er bijna 4.300 ongevallen waarbij minstens één bestuurder onder invloed was van alcohol. “Er is dus nog veel werk aan de winkel om een radicale gedragswisseling teweeg te brengen”, zegt ook minister van Mobiliteit François Bellot (MR), die een wetsvoorstel klaar heeft om alcoholsloten te verplichten bij bestuurders die betrapt worden achter het stuur met meer dan 1,6 promille alcohol in hun bloed.

De BOB-campagne start vrijdag en loopt tot 29 januari.

bron: Belga