Aantal meldingen van kindermishandeling licht gedaald in Brussel

Aantal meldingen van kindermishandeling licht gedaald in Brussel

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel kreeg in 2016 498 meldingen van kindermishandeling, waar 669 Brusselse kinderen bij betrokken waren, een lichte daling tegenover 2015, toen er 532 meldingen binnenliepen. Deze cijfers heeft de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Bianca Debaets (CD&V), bekendgemaakt naar aanleiding van het colloquium van equal.brussels met als thema “Wanneer kinderen te maken krijgen met geweld” dat morgen plaatsvindt. Het totale aantal meldingen dat het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling ontving, ligt op 700, maar daarbij zitten ook heel wat meldingen over kinderen die niet in Brussel wonen maar wel schoollopen in het hoofdstedelijke gewest.

In de meeste gevallen, een derde van de meldingen, gaat het over fysieke mishandeling. Uit onderzoek blijkt dat fysieke straffen en weinig ouderbetrokkenheid bij jongens van 10 jaar oud een sterk voorspellende factor zijn van gewelddadige delicten op latere leeftijd.

Bij ongeveer 15 procent van de meldingen van misbruik gaat het om seksueel geweld. In tegenstelling tot de andere vormen van misbruik is het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke slachtoffers hier aanzienlijk groot. In 80 procent van de gevallen zijn het meisjes die getroffen worden.

“De extra aandacht die dankzij de #metoo beweging naar seksueel geweld op vrouwen gaat, is positief. Niet minimaliseren en snel reageren in een misbruiksituatie is erg belangrijk”, aldus staatssecretaris Debaets, tevens Collegelid voor Gezin van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

De leeftijdscategorie die het hardst getroffen wordt door kindermishandeling, is die van 6 tot 12 jaar met zo’n 40 procent.

bron: Belga