"Betaalde vakantie is een fundamenteel recht"

Vakantiedagen
Foto Unsplash

Een werknemer mag zijn jaarlijkse vakantiedagen overdragen, cumuleren en jaren nadien nog opnemen of laten uitbetalen als hij niet de kans heeft gekregen die op te nemen. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een arrest.

Het gaat om de zaak over een Britse verkoper die al jaren werkt voor een bedrijf dat ramen aan de man brengt. Hij werkte als zelfstandige op commissiebasis en zijn werkgever ging er vanuit dat de man geen recht had op betaalde vakantie als werknemer.

Betaalde vakantie geweigerd

Toen hij met pensioen ging, kwam het tot een geschil. De man vroeg zijn werkgever om de uitbetaling van de vakantiedagen die hij niet had opgenomen en van de vakantie die hij wel had opgenomen. Maar de werkgever weigerde dat. Een rechter oordeelde dat hij wel degelijk werknemer was en dus recht had op betaalde vakantie. Alleen was niet duidelijk of zijn recht op betaalde vakantie al vervallen was.

De hete aardappel werd dus doorgeschoven naar het Europees Hof. Dat oordeelde dat werknemers betaalde vakantiedagen, die ze niet hebben opgenomen omdat de werkgever weigerde loon uit te betalen, mogen overdragen en cumuleren.

Periode van ontspanning

Volgens het Hof gaat het om een fundamenteel sociaal recht. “Het doel is dat de werknemer kan uitrusten en een periode van ontspanning en vrije tijd krijgt”, klinkt het. “Als er twijfel is over zijn beloning tijdens een vakantieperiode, kan hij niet ten volle genieten.”