Nieuwe omzendbrief over geweld tegen politiemensen treedt in werking

Nieuwe omzendbrief over geweld tegen politiemensen treedt in werking

Voor elk geval van agressie tegen politiemensen wordt voortaan een opsporingsonderzoek opgestart en voor ernstige feiten zou er systematisch een rechtstreekse dagvaarding of verwijzing naar de rechtbank moeten volgen. Dat staat in een nieuwe omzendbrief die het College van Procureurs-Generaal vorige week heeft goedgekeurd, over de gerechtelijke afhandeling van dossiers waarin agenten het slachtoffer werden van geweld, meldt het college vandaag.
Maandag meldden Het Laatste Nieuws en De Morgen nog dat in 2016 politieagenten 8.400 keer slachtoffer werden van agressie, waarbij er in 800 gevallen sprake was van slagen.

Volgens het College van Procureurs-generaal is daarom een sterk signaal nodig. “Dat geweld is onaanvaardbaar”, klinkt het in de mededeling van het College. “Er moet bijgevolg opgetreden worden tegen dit type feiten door een gerechtelijk, snel, evenredig, doeltreffend en ontradend signaal te geven aan de daders ervan, die niet het gevoel mogen krijgen dat hun daden onbestraft blijven.”

Concreet houdt de omzendbrief in dat voor elk incident waarbij een politieman of -vrouw gewond raakt, verplicht een opsporingsonderzoek wordt geopend. Is de politieman meer dan 4 maanden arbeidsongeschikt of overleden, kan ook een gerechtelijk onderzoek bevolen worden. Bij zware feiten zal het dossier systematisch het voorwerp uitmaken van een rechtstreekse dagvaarding of een verwijzing naar de correctionele rechtbank. Bij overlijden is een verwijzing naar het hof van assisen ook mogelijk. Gaat het om lichtere feiten, is het aan de parketmagistraat om te oordelen welk gevolg er wordt aan gegeven. Dat kan een minnelijke schikking zijn, een seponering of een bemiddeling, maar ook een dagvaarding voor de rechtbank.

bron: Belga