“Geen overhaaste conclusies trekken uit cijfers over antidepressiva” “Geen overhaaste conclusies trekken uit cijfers over antidepressiva”

Geen overhaaste conclusies trekken uit cijfers over antidepressiva "Geen overhaaste conclusies trekken uit cijfers over antidepressiva"

“We zullen de cijfers over de consumptie van antidepressiva bij jongeren verder analyseren en mee op zoek gaan naar de redenen achter het stijgende gebruik”, zo laat Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) via zijn woordvoerder aan Belga weten. “Het voorschrijfgedrag van artsen wordt vaak door meerdere factoren bepaald, zo leert een analyse van het voorschrijfgedrag bij Rilatine. We willen dus ook benadrukken dat we ons hoeden om overhaaste conclusies te trekken.” Volgens de recentste Riziv-cijfers slikten zowat 17.600 Belgische tieners tussen de 11 en 20 jaar antidepressiva, het hoogste cijfer ooit. “In ons ‘Actieplan Geestelijke Gezondheid’ kiezen we er voor om op korte termijn te investeren in een programma vroegdetectie en -interventie”, reageert Vandeurzen. “Met dat actieplan zetten we sterk in op het versterken en ondersteunen van de nulde en eerste lijn. We investeren sterk in de verdere uitbouw van een eerstelijnspsychologische functie, ook specifiek naar kinderen en jongeren toe. Binnen onze bevoegdheden maken we de geestelijke gezondheidszorg op die manier toegankelijker waardoor ook de druk op de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg kan afnemen (CGG).”

Een realisatie van de aangekondigde plannen voor de terugbetaling van psychologische zorg en psychotherapie vanuit de federale overheid vindt de Vlaamse minister ook essentieel om de toegankelijkheid verder te verbeteren. “Daarom treden we met minister De Block in overleg om een kwaliteitsvolle inbedding van de eerstelijnspsychologische functie in het welzijns- en gezondheidslandschap te bekomen”, heet het.

Vandeurzen wijst er tot slot nog op dat Vlaanderen ook investeert in online hulpverlening, zoals www.depressiehulp.be als een laagdrempelige aanvulling op de traditionele hulpverlening en in ‘blended care’, een combinatie van online- en contactbehandeling. “Deze acties zullen een gunstig effect hebben op de werking en de wachttijden van de CGG”, besluit Vandeurzen. “We zullen de cijfers over de consumptie van antidepressiva bij jongeren verder analyseren en mee op zoek gaan naar de redenen achter het stijgende gebruik”, zo laat Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) via zijn woordvoerder aan Belga weten. “Het voorschrijfgedrag van artsen wordt vaak door meerdere factoren bepaald, zo leert een analyse van het voorschrijfgedrag bij Rilatine. We willen dus ook benadrukken dat we ons hoeden om overhaaste conclusies te trekken.” Volgens de recentste Riziv-cijfers slikten zowat 17.600 Belgische tieners tussen de 11 en 20 jaar antidepressiva, het hoogste cijfer ooit. “In ons ‘Actieplan Geestelijke Gezondheid’ kiezen we er voor om op korte termijn te investeren in een programma vroegdetectie en -interventie”, reageert Vandeurzen. “Met dat actieplan zetten we sterk in op het versterken en ondersteunen van de nulde en eerste lijn. We investeren sterk in de verdere uitbouw van een eerstelijnspsychologische functie, ook specifiek naar kinderen en jongeren toe. Binnen onze bevoegdheden maken we de geestelijke gezondheidszorg op die manier toegankelijker waardoor ook de druk op de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg kan afnemen (CGG).”

Een realisatie van de aangekondigde plannen voor de terugbetaling van psychologische zorg en psychotherapie vanuit de federale overheid vindt de Vlaamse minister ook essentieel om de toegankelijkheid verder te verbeteren. “Daarom treden we met minister De Block in overleg om een kwaliteitsvolle inbedding van de eerstelijnspsychologische functie in het welzijns- en gezondheidslandschap te bekomen”, heet het.

Vandeurzen wijst er tot slot nog op dat Vlaanderen ook investeert in online hulpverlening, zoals www.depressiehulp.be als een laagdrempelige aanvulling op de traditionele hulpverlening en in ‘blended care’, een combinatie van online- en contactbehandeling. “Deze acties zullen een gunstig effect hebben op de werking en de wachttijden van de CGG”, besluit Vandeurzen.

bron: Belga