Artsen Zonder Grenzen zamelt geld in voor noodhulp aan Congo

Artsen Zonder Grenzen zamelt geld in voor noodhulp aan Congo

Met de slogan “Als wij aan de slag gaan, verliest de dood terrein” vraagt Artsen Zonder Grenzen (AZG) geld voor haar noodhulpcel in Congo. Het geplande budget voor de noodhulpcel voor 2018 bedraagt meer dan vier miljoen euro. Artsen Zonder Grenzen vraagt de Belgische bevolking om deze noodhulp in Congo financieel te steunen. AZG werkt sinds 1981 onafgebroken in Congo. Het is een van de weinige landen waar de organisatie zo veel hulpverlening ontplooit. Voor haar noodhulpcel alleen al houdt AZG 80 mensen klaar die 7 dagen op 7 in actie kunnen komen over drie kwart van het volledige Congolese grondgebied. Daarnaast kunnen nog eens 150 anderen snel gemobiliseerd worden om te voorkomen dat crisissen uitbreiden.

In de eerste helft van 2017 startte de noodhulpcel voor Congo negen grote noodhulpinterventies voor cholera, mazelen, malaria, ebola, en verzorging van gewonden door geweld. In totaal werden 480.189 mensen geholpen. Momenteel zijn de medewerkers van de noodhulpcel nog volop bezig met epidemieën van mazelen en cholera in te dijken.

De AZG-campagne loopt tot 17 december, onder meer met een tv-spot op alle nationale kanalen. De campagne heeft ook online advertenties op websites en Facebook. Er zijn ook affiches te zien in de trein- en metrostations en op de kerstmarkten van Gent, Oostende, Knokke en Brussel.

Wie het werk van Artsen Zonder Grenzen wil steunen kan een gift doen op rekeningnummer BE73 0000 0000 6060.

bron: Belga